top of page
Presentasjon

Presentasjon

Veksthuset ligger under avdelingen arbeid og aktivitet og er et tilbud til innbyggere i Drammen  kommune som har psykiske utfordringer.

Veksthuset er et arbeid og aktivitetsenter hvor vi har fokus på det friske, og menneskers ressurser.

Veksthuset er et lavterkseltilbud hvor det ikke fattes vedtak. Nye brukere innen psykisk helse og rus og avhengighet bes ta kontakt med lavterskel mottak(32 04 67 00) for inntakssamtale/kartlegging. De informerer om kommunens tilbud, og sammen med deg finner de ut hva du har behov for. Vi tar imot nye brukere på tirsdager. Det er ønskelig at man ringer for en avtale før man kommer, så vi kan sette av tid til å ta godt imot deg, og gi nødvendig informasjon om huset.

VIKTIG, er det for alle som bruker huset, at de må skrive under på et taushetsløfte. Dette skal trygge nye og gamle brukere. Det man hører på Veksthuset, forblir innenfor husets 4 vegger!

Brukermedvirkning er viktige faktorer på Veksthuset. Du har om du ønsker mulighet til å være med å forme det tilbudet som til enhver tid gis gjennom fora som husstyre, brukerråd, fellesmøte og dialogkonferanser. Dette gjør at brukerne når de selv ønsker det, kan få utvidede ansvarsområder på huset, ved å søke på engasjementstillinger. De kan da delta i driften som f.eks turleder, kafévert, kjøkkenansvarlig med mer.

Veksthuset har ulike grupper som turgruppe, kreativ gruppe, svømmegruppe, det jobbes med brukerstyrt golfgruppe og egen fast redaksjonsgruppe. I tillegg har vi også fast brukerstyrt kafé.
Innimellom arrangeres det undervisning/kurs.
Vi arrangerer også opplevelsesturer/fellesturer. Se på turgruppe på menyen for program.

For de som ikke ønsker å være med i bestemte grupper, kan man komme innom å ta en kopp kaffe og delta i sosialt samvær på "åpen dag". Se aktivitetskalender for tidspunkt for de forskjellige tilbudene eller velg grupper, m.m fra hovedmenyen for mer informasjon

bottom of page