Kreativ gruppe våren 2021.  

Møtes fra kl. 10.00 - 14.00 på mandager, og driver i hovedsak med håndarbeid og noe maling.

Kreativ gruppe våren 2021.

p.g.a korona tiltak har det vært vanskelig å samle de i kreativ gruppe til planleggingsdag.

Vi har derfor lagd en oversikt over ulike kreative småkurs som det tidligere har vært interesse for. du kan også holde på med det du har lyst til, uavhengig av de ulike kursene.

Uke 34

Veksthuset vil starte opp igjen med planlegging av kreativ gruppe i uke 34 etter sommerferien.

Velkommen fra    Anne.