top of page

Om oss

Vi er et vedtaksfritt lavterskeltilbud som ikke er lovpålagt.Veksthuset ligger under avdelingen arbeid og aktivitet innen psykisk helse rus og avhengighet og er for innbyggere over 18 år i Drammen kommune som har psykiske utfordringer. Vi har fokus på det friske og brukernes ressurser. Veksthuset er basert på gruppetilbud og det å være sammen i et sosialt felleskap. 
 

Veksthusets visjon er: Ansvarlig for eget liv i et likeverdig sosialt felleskap.

omVeksthuset.jpg

Hvis du har spørsmål eller noe du lurer på kan du ta kontakt på vår felles telefon for Veksthuset 917 77 138 som besvares av en av en kafévert eller du kan spørre etter Anne eller Laila som også jobber på Veksthuset.
Hvis du er ny og ønsker å høre litt mer om Veksthuset, så har vi mottak av nye brukere på tirsdager og dette må avtales på forhånd. Ta kontakt ved å ringe eller sende sms for å avtale tid. Kontaktinformasjon finner du nedenfor og vi er også tilgjengelig på mail.

For å kontakte mottak:

KONTAKT OSS

Tlf: 974 17 208 eller 918 71 380

Mail:
Laila.Ekra.Frohaug@drammen.kommune.no
                            eller Anne.Haakonsrud@drammen.kommune.no

Øvre Tverrgt 6. 3050 Mjøndalen

Adresse:

bottom of page