top of page

Golfgruppe

Fakta: Golfgruppe

Tid: Tirsdager fra 12:00 – 14:00.

Sted: Golfbanen på Portåsen(Eiker golfbane).

Mål: At gruppen etterhvert går på eget initiativ og blir en selvstyrt gruppe.

golf1_edited.jpg
golf2 (1)_edited.png

Golfgruppen har hver tirsdag til den 23. april(unntak fra påsken)
fra kl .13.00 - 15.00 golfsimulator på Åssiden padel frem mot sommeren til de starter opp igjen med golf på  Eiker golfbane.
Henvend deg på Veksthuset er du interessert i å delta.

golfsimulator_edited.jpg

Golfsimulator med Veksthuset på Åssiden padel

Er du interessert henvend deg til Veksthuset for å delta.
bottom of page