top of page

Golfgruppe

Fakta: Golfgruppe

Tid: Tirsdager fra 12:00 – 14:00.

Sted: Golfbanen på Portåsen(Eiker golfbane).

bottom of page