top of page

GI TID

Mandager

16:30

Gi tid - til å leve ut egne drømmer.
Selv om andre deg kanskje fordømmer,
i mangel på eget liv.

Gi tid - til å omfavne en tilfeldig fremmed,
som kan gjøre deg redd og hemmet.

<