Åpning av Veksthuset 15. mars 2007.

Naturbilder høsten 2007.

Lampetjern 2. oktober 2007.