top of page

ANITA ØDEVARP

Mandager

16:30

Du gav oss så mye med ditt blotte nærvær.

En lun farveklatt selv i livets uvær.

Du kom hit som en tøff, men sart kvinne -

som greide en bedre hverdag å finne.

Savnet fyller oss med fortvilelse, sorg tårer og smerte.

På netthinnen ditt vinnende vesen store hjerte.

Anita, kjære store lille Anita.

Hvil i fred fra denne tøffe jord.

Du har satt dine dype og varige fotspor.

Det fin en datter og en liten hund,

som har det vondt i denne stund.

Men mor er nå fra livets plager,

og alle verkene og svarte dager.

På Veksthuskjøkkenet fant du en god vei frem

Du fikk venner, søsken - ditt ndre hjem.

Tross dysterhet hadde du ståpåvilje.

Og et nært og godt forhold tilvdin datter Silje.

Nøkkelord er følsomhet, romslighet og munnrapphet.

Pålitelighet, ærlighet og nestekjærlighet.

Anita, kjære store lille Anita,

Hvil i fred fra denne tøffe jord.

Du har satt dine dype og varige fotspor.

Tom Runar Larsen 28. august 2013

bottom of page