top of page

Verdensdagen 2020

Torsdag 8. oktober 2020 ble Verdensdagen for psykisk helse markert på Samfunnshuset i Mjøndalen. Årets tema var "Spør mer". Det ble foredrag, diktlesning og underholdning på programmet. Det var en oppslutning på 70 stk på arrangementet i nåværende koronarestriksjoner. Tore Petterson holdt foredrag og han fortalte om det å være "ensom", "Lykkelig" og om å bli mobbet i oppveksten at de voksne må ta ansvar. Foredraget handlet også om det å være annerledes og passe inn i samfunnet. Tom Runar Larsen leste egne dikt og et var spesielt for Verdensdagen. Rudi Remme underholdt med egenprodusert musikk og sang. Vi vil takke alle som bidro til at arrangementet kunne gjennomføres tross koronatid både av besøkende, underholdere og dugnadsgjeng.

IMG_0040.jpg
"Hege tar imot gjester Til verdensdagen"
IMG_0039.jpg
"Marit Thomassen konferansier og
Heidi Nora Schjander Meisal leder i Mental Helse Nedre Eiker"
IMG_0069.jpg
"Vaffelsteikerne"
IMG_0047.jpg
"Lise Kaffekokeren og ansvarlig for kjøkkenet"
IMG_0048.jpg
"Elin er med å bidrar på kjøkkentjeneste"
IMG_0062.jpg
IMG_0046.jpg
"Takk til de ungdommene som var med å gjøre en innsats"
"Velkomstkomiteén gjør seg klare"
IMG_0076.jpg
"Tom Runar Larsen leser fram dikt  for Verdensdagen"
IMG_0082.jpg
"Underholdning v/ Rudi Remme"
IMG_0092.jpg
"Tore Petterson holder foredrag for temaet "spør mer"på verdensdagen"

En spesiell takk til den flotte ungdommen som hjalp oss, Heidi leder i Mental Helse Nedre Eiker Mjøndalen og vår konferansier Marit Thomassen. Arrangementet på Samfunnshuset ble også i år vellykket med en strålende avslutning.

Veksthuslogosmall (1).jpg
Mentalhelseliten.jpg
verdensdagen0.jpg
bottom of page