top of page

Foredrag om recovery

Torsdag 9. mai holdt Anne Karin Jæger foredrag om recovery. Recovery handler om å jakte etter egne ressurser, enten alene eller sammen med andre, oppdage nye muligheter og skape håp og ny mening i eget liv, å finne frem til omgivelser som gir styrke og næring til den psykiske helsen og tro på en meningsfylt fremtid. Recovery handler ikke nødvendigvis om å bli kvitt symptomer eller problemer, men å leve et godt liv som innbygger i samfunnet(Karlsson og Borg 2015)

 

<<Hvorfor kan dere ikke se mer etter det friske og mindre etter det syke>>

 

Materielle forutsetninger som bidrag til recovery

  • Kontinuitet

  • Et sted å være

  • Kamerastøtte

  • Veien videre

  • Et sted å hvile

  • Å ha penger

  • Tid

 

Beslektede områder

.Salutogonese=fokus på det friske

.Empowerment=myndiggjøring, forebygging, kontroll over egen helsetilstand

.Recilience=motstandsdyktig, hvor godt en person kan tilpasse seg hendelsene i livet

.Rehabilitering=funksjons og mestringsevne

 

For mer informasjon om foredraget er det mulighet for å få en infomappe ved å kontakte Veksthuset.

bottom of page