top of page

Alternativ til vold

Tirsdag 25. april, hadde vi besøk av psykologene Karsten Ekren og Ragnhild Haakanes, som begge er ansatt hos ATV i Drammen.  De holdt et tankevekkende foredrag for ca. 25 av brukerne på Veksthuset.  Når vi tenker på definisjonen av begrepet vold, tenker vi ofte på ytterlighetene med slag, spark og drap som kommer fram i media, men vold kan være så mye mer.  Som ATV definerte det, er vold:

 

 Alle maktmisbrukende handlinger som forvolder

  •      skader

  •      smerter

  •      skremming

  •      krenkelser

 

eller som får en til å

  •      la være å gjøre noe en vil

  •      gjøre noe en ikke vil.

 

Volden kan være fysisk, psykisk, materiell, seksuell eller latent (trusler). 

ATV er et lavterskeltilbud som har ca. 13 avdelinger rundt i landet.  For oss her i regionen, er Drammenskontoret det vi skal henvende oss til, for hjelp.  De er 5 psykologer som i første rekke jobber med potensielle voldsutøvere og sinne/aggresjon hos disse.  De hadde, i skrivende stund, ledig kapasitet, og tar kr. 300,- pr. time for behandling.

Det ble gitt mange gode eksempler på møtet, og mange av tilhørerne nikket gjenkjennende.  

bottom of page