top of page

Brukermedvirkning NAV

7. september hadde vi besøk av Anne Kristin Ham - leder av Røyken/Hurum og Lier Brukerutvalg mot NAV.  Hun leder også Brukerutvalget i Buskerud Fylke.  Hun informerte om, at det fra det tidspunktet vårt "nye" NAV ble etablert - i 2006/2007 - har vært lovfestet, at det skal foreligge brukermedvirkning i form av møteaktivitet etc med NAV-systemet.  Dette er nedfelt i § 6 i Lov om Arbeids- og Velferdsforvaltningen.  "Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester."

 

Denne funksjonen er ment å dekke dialogen mellom NAV og brukere på systemnivå, ikke individnivå.    Det skal forefinnes brukerutvalg både på nasjonalt plan, på fylkesplan og lokalt i hver kommune.  Deres mandat, skal også være rådgivende og kvalitetssikrende for NAV-etaten.

 

Det kom frem, at det i mange av landets kommuner ikke en gang eksisterer et brukerutvalg, at NAV kan være vanskelig å få i tale, at leder for NAV-kontoret ikke selv deltar på disse møtene, slik som nedfelt i mandatet, o.s.v.

 

I vår kommune, Nedre Eiker, finnes ingen opplysninger om hvem som sitter i brukerutvalget på NAV.  Eksisterer der ett?  Lederen av Buskerud Brukerutvalg for NAV ber oss derfor, med rette,om å på hjemmesiden til NAV etterlyse informasjon om dette!

bottom of page