top of page

Verdensdagen 2017

Onsdag 4. oktober ble verdensdagen for psykisk helse 2017 markert på samfunnshuset i Mjøndalen med diktlesning, underholdning og foredrag. Det var stand fra team for psykisk helse også tilstede. Redaktøren på Veksthuset Tom Runar Larsen leste frem sitt nye dikt for anledningen  "noe å glede seg over". James og Jostein var konferansierere for kvelden fra ungdomshuset  "down under". De stilte også med musikkinnslag sammen med Lilli Eline. Kvelden fortsatte med et veldig interessant foredrag om å mestre tankene sine og hvor vanskelig det kan være å styre tanker og følelser av Steffen "polfarer" Dahl. Han har gått på ski både til nord og sydpolen i 2011. Han fortalte også om hvor vanskelig livet sitt var og hva han hadde vært igjennom både positivt og negativt. Han skal utgi en bok hvor det blir tatt med tanker bidratt fra publikum fra de foredragene han har holdt. Senere utover kvelden ble det holdt foredrag av "danseren" Adil Khan som er kjent fra blant annet dansefeber på TVNorge i 2006 hvor han gikk helt til topps. Kahn har også vært dommer i "Norske talenter" på TV2 og ledet programmet Adils hemmelige dansere på NRK. Han fortalte mye fra sin strenge pakistanske oppvekst og hvor vanskelig det var å velge dansen når hans far ville at han skulle bli sanger. Han sleit med å tilpasse seg i samfunnet og følte at han ikke passet inn. Han pratet mye om det å få en bekreftelse på å være bra nok også nevnte han bevissthet og nysgjerrighet som er nøkkelen til å ta et oppgjør med stemmen i hodet sitt og erstatte det med noe positivt. Det ble et vellykket arrangement med en oppslutning på nærmere 100 stk. En stor takk til alle som var med å hjelpe til på denne markeringen. 

bottom of page