top of page

VÆR MED!

Mandager

16:30

 

Åpenhet om egen psykisk helse,

er viktig for selvfølelse og selvhevelse.

Da håper jeg virkelig dere er med,

slik at vi fortsatt framgang kan se.

 

Folk er feige, utrygge og redde, 

for å føle «Janteledesheten» på sin kropp. 

Derfor dekker de seg med A4-pleddet, 

og ser ned i stedet for opp.

 

Skal man bedre psykisk helse,

kan man ikke bare gå og skjemmes

over sin egen og andres lidelse.

Slikt må fremmes – ikke gjemmes.

 

Vær med!

Spre kunnskap og snakk sammen.

Velg sted!

Og plass for den positive rammen.

Søk fred!

Vis gladansikt og glem skammen.

Hør – se!

Bygg et frodig tre fra stammen.

 

På et lavterskeltilbud som vårt dagsenter, 

er det mange helsefremmende tiltak som venter.

Å forebygge framfor å måtte reparere, 

Å kunne føle glede over ordet gratulere.

 

Velg helsefremmende tiltak som svømming,

kreativt arbeid, idrett og trim.

Når både kroppen og toppen får føde,

er vi midt i en oppbyggende stim.

 

En opplevelse – eller severdighetstur,

eller en vandring rundt i Guds vakre natur.

Konkurrere i løyper eller i quiz,

eller synge i kor til Creedence og Kiss.

 

Vær med!

Spre kunnskap og snakk sammen.

Velg sted!

Og plass for den positive rammen.

Søk fred!

Vis gladansikt og glem skammen.

Hør – se!

Bygg et frodig tre fra stammen.

 

Bedre føre var enn etter snar. 

Heter et uttrykk som gir mange svar. 

For det er bedre å ta det onde ved rota, 

enn å måtte heise opp restene fra fiskenota.

 

Åpenhet – som å kutte nabotrærne.

Men hvem er normale – hvem er «gærne»?

Stormen Frida tok min sensommer.

Ingen vet hva som plutselig kommer.

 

Mye kan læres gjennom å snakke 

sammen i stedet for bare å pakke 

sakene straks det brygger opp til uvær. 

Det gjelder å rydde opp der du er.

 

Psykisk sykdom skal ikke gjemmes bort.

Del erfaringer og tanker fort.

Slik at dagen kan lysne fra sort,

og du kan få noe hyggelig gjort.

 

Vær med!

Spre kunnskap og snakk sammen.

bottom of page