top of page

Fakta: Tur og aktvivtetsgruppe

Tid: Onsdager fra kl 09:30 - 13.30.

 

Sted: Oppmøte på Veksthuset.

 

Turprogram: Sesongen startes opp etter et planleggingsmøte, hvor turene for sesongen bestemmes, sammen med deltagerne av gruppa.

 

Utstyr: Klær og sko etter vær og førerforhold. Ta med selv mat og drikke, hvis ikke det er avtalt noe annet på forhånd.

 

Målgruppe: Mennesker som ønsker å lære noe nytt og oppleve turer sammen med andre.

Målsetting: Aktivisering, sosialt samvær og kunnskapsheving. Det er ønskelig, at gruppa har med husets kamera, for å ta bilder, som redaksjonen kan bruke til avis og web-sider.

Forventninger til kursdeltagerne: Vi forventer, at gruppedeltagerne er stabile, og ikke må ringes etter. Er du syk, så ring og gi beskjed.

bottom of page