top of page

Selvstyrt sanggruppe - True Colors>>

Tid: Tirsdager 15:30 -18:00.

Sted: Vi kjører sammen til Arbeideren i Hokksund

Utstyr: Vi har, og lager egne sanghefter. Alle bidrar til å ønske å finne sanger vi skal synge.

 

Innhold: Vi varmer opp stemmen og synger sanger sammen.

 

Målgruppe: Mennesker som liker å synge, og som kanskje er litt redd for å ta ordet i store forsamlinger.

 

Målsetning: Å synge sammen med andre. Bruke stemmen sin, som kanskje stimulerer til å bruke stemmen sin i andre sammenhenger.

Forventninger: Vi forventer, at gruppedeltagerne er stabile og ikke skal ringes etter. Er du syk , så gi beskjed!

Kontaktperson Veksthuset: Brit Holtan, tlf 481 81 601

bottom of page