Husstyre

Husstyremøte: mandager

Mandat

 • Videreføre retningslinjer fra Dialogkonferansen og Fellesmøte

 • Hverdagslige avgjørelser. Med økonomisk virkning, må forspørres leder

 • Fellesmøte gir husstyre mandat til å utrede spesielle ting. Etter utredningen tas dette opp igjen på fellesmøte

Retningslinjer

 • Husstyre avholdes på Veksthuset én gang pr. måned; på mandager kl 10.00 - 15.00

 • Består av 4 representanter og 2 vararepresentanter fra veksthuset, 3 representanter fra Mental Helse og 2 representanter fra fagansatte.

 • Ved fravær, må enhver ta ansvar for å innkalle vararepresentant selv.

 • Husstyrerepresentantene velges for 2 år om gangen. Halve husstyret byttes ut hvert år. Hver gruppe velger sine representanter.

07/09

HUSSTYRE 

KL. 13.00 - 15.00

05/10

HUSSTYRE

KL. 13.00 - 15.00

02/11

HUSSTYRE

KL. 13.00 - 15.00

01/12

HUSSTYRE

HELE DAGEN(tirsdag)

Fellesmøte: torsdager

27/08

FELLESMØTE (husk koronatiltak)

KL. 11.00 - 12.00

19/11

FELLESMØTE  (med forbehold)

KL. 11.00 - 12.00

 

Planlegging for Veksthuset 2021

(Dialogkonferansen)(med forbehold)

 

Vi treffes og prater sammen!

Definisjon: En dialogkonferanse er en metode, for å skape en likeverdig dialog mellom ulike parter, som skal samhandle om nåsituasjonen, utfordringer, fremtidige løsninger (veien videre)

Bakteppe for dialogkonferansen på Veksthuset er:

 • Forskning:

-Hva er positivt med Veksthuset

-Engasjement
-Din stemme er viktig!

-Det sosiale

-Aktivisering

 • Hva skal vi tilby innbyggerne i Drammen kommune?

 • Økonomi/kommunens situasjon.

-I balanse.​

 • Veien videre:

-Kvalitet​

-Kvantitet

-Prosjekter

-Samarbeidspartnere

 • Hvorfor er vi her:

-målsetning​

 • Salutogonese

-Gjøre mer av det som fungerer.​

-Dette blir grunnlaget for hva vi skal fylle Veksthuset med det neste året.

-Vi bruker Agora 

(En metode i små grupper, hvor du kan skrive dine meninger på lapp, eller si dine meninger ved å prate og dermed være med å påvirke bruken av Veksthuset)

Dialogkonferansen(med forbehold)

05.11

DIALOGKONFERANSEN

Kl. 10.00-14.30

2019 Veksthuset Øvre Tverrgt 6. Nedre Eiker 3050 Mjøndalen.