top of page
Kurs og fagdager

Kurs og fagdager

Kurs i depresjonsmestring

Vi tilbyr deltagelse på KID kurs som er å mestre depresjon over lenger tid. Muligheten til å se symptomer tidlig å og se måter å unngå depresjon og negative tanker.
Kurset vil holdes av Ole Halvor og Anette .W.

 

Kurset går over 10 ganger totalt en gang i uken 8 ganger på rad og deretter med 3 ukers opphold. Dette avklares med gruppemedlemmene. 

Kurset følger (slavisk) boken med 10 kapitler. Et for hver kurs gang.
Hjemmeoppgaver må påberegnes.

 

Brukere kan seg på via Lærings- / og mestringssenteret, eller dere sender en mail til:
Anette.Wilhlemsen.stokke@drammen.kommune.no

Dette kurset koster 500/550,- kr å delta nærmere info om kostnad kommer.. Betales inn via Vipps etter kursstart.

Veksthuset Henviser også til Energihuset i Drammen som har noe kursprogram.

Aktiviteter i regi av lavterskel mottak

 • Kid kurs: Samarbeid med RPH.

 • Tankevirus: Samarbeid med RPH.

 • Mestringskurs:  Med tolk. Samarbeid med Flyktningstjenesten, tilpasses ved behov

 • IMR-kurs: Kurs i samarbeid med DPS.

 • Angstmestringskurs: Går over 8 ganger.

 • Ut-av-rusen kurs: Går over 8 ganger.

 • Pårørendekurs: Går over 8 ganger.

 • Yoga kurs: Går over 8 ganger, for deltagere som har tilbud i Lavterskel-Mottak.

 • Male kurs: Går over 1 semester.

 • Kreativ gruppe: Går over 1 semester.

 • Kafè gruppe: Er organisert på Energihuset

 • Svømmegruppe: Går over 1 semester på Drammensbadet.

 • Disc-golf: Åpen gruppe på bikkjestykket.

 • Tur gruppe: Går over 1 semester.

Tankevirus

Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. Tankevirus kurs er automatiske negative tanker som blir som et virus. På kurset lærer du teknikker som du kan bruke for å få tankene bort. Tankevirus vil være på to tirsdager med 2 og halv time pr. gang.

Startkurs

Startkurset kjøres en gang i måneden. Dette er for de som er interessert i aktiviteter så får de her en innføring i Drammen kommune sin tilbud. Startkurset varer i ca. to til to og en halv time. Etter en uke blir de som ønsker ringt til av en kursholder for å høre om det er noe de er blitt interessert i prøve ut av aktiviteter og om de da har behov for hjelp til å ringe/oppsøke tilbudet. 

Angstkurs

Angstkurs består av en kursrekke på seks ganger og går ukentlig. Hver kursgang varer i to timer inkludert pause. Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. De med angst som primærlidelse prioriteres. kurset består av følgende temaer:

1. Hva er angst? Funksjon, fysiologi og symptomer

2. Årsaker og ulike angsttilstander - Uro, stress og bekymring

3. Frykttanker, endring av tankemønster og støttetanker

4. Følelser og kroppsfornemmelser

5. Atferd - Atferdseksperiment og økt mestringsro

6. Bekymring, tvil og grubling

 Det er to kursholdere fra mottak og det er satt et tak på 8. deltakere.

Ut av rusen?

Kurset er et kommunalt tilbud gjennom Psykisk Helse- og Rusarbeid. Det går over 8 uker med 1 kursdag i uken. Kurset holdes i Wergelandsgate 13 i Drammen. Det er gratis å delta. Påmelding skjer gjennom kontakt med Psykisk helse- og rusarbeid avdeling Mottak.

Pårørendekurs

Kommunen v/Psykisk helse og rusarbeid har flere år arrangert pårørendekurs i tett samarbeid med NKS veiledningssenter. Dette samarbeidet ble avsluttet for 1 år siden. I november 2022 startet Psykisk helse og rusarbeid opp sitt eget pårørendekurs.

Er du pårørende til noen som sliter med rusavhengighet og/eller psykiske problemer?

Det å stå nær noen som sliter med rusavhengighet og/eller psykiske problemer medfører ekstra utfordinger både følelsmessig og praktisk kanskje kan vårt mestringskurs for pårørende

KURSET ØNSKER Å GI DEG:

 • Økt læring og mestring som pårørende

 • Økt bevissthet imkring egne ressurser og muligheter

 • Økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan du kan ta disse i bruk i eget liv

 • Mulighet til å treffe andre i samme situasjon, og dele erfaringer

Kurset går over 9 ganger - torsdager kl. 16.30-18.45. mellom gang 7 og 8 er det er et opphold på 2-3 uker.

Kurset er gratis og holdes på Energihuset, Nedre Storgate 24, Drammen.

Det er plass inntil 10 deltakere og blir ledet av to ansatte ved Psykisk helse og rusarbeid.

Kursted: Energihuset, Nedre Storgate 24 i Drammen

Temaer

Gang 1.

Tema: følelse - tanke - handling.

Gang 2.

Tema: Avhengighetens vesen

Gang 3.

Tema: Runddanser - med avhengighet

Gang 4.

Tema: kontroll grenser

Gang 5.

Tema: Å leve med store belastninger

Gang 6.

Tema: Å styrke seg selv

Gang 7.

Tema: Å styrke seg selv

Gang 8.

Tema: Kommunikasjon og hjelpetilbud

Gang 9.

Tema: Vi runder av kurset - evaluering

**Arrangør** ** Psykisk helse og rusarbeid, Drammen kommune

For mer informasjon og påmelding, kontakt:

og/eller

Sissel Sundfør Energihuset/mottak, Psykisk helse rusarbeid. Tlf: 480 18 196 eller

Sissel Halvorsen Energihuset/mottak, Psykisk helse og rusarbeid. Tlf: 476 66 452 eller

Drammen Kommmune.jpg

Psykisk helse og rusarbeid

Kom i gang kurs /eller introduksjonskurs

Tid: Tirsdager fra kl. 09.00 - 11.30 begge gangene

Sted: Skap gode dager i 2 etasje Wergelandsgate nr. 13 i Drammen

 • Rus og avhengighet

 • Problematisk hasjbruk

 • Grensesetting og selvhevdelse

 • Søvn

 • Depresjon og negative tanker

 • Bekymring og angst

Er det noe du lurer på kan du ta kontakt på tlf: 948 17 041 tirsdag og torsdag mellom 10-12.

Se denne linken til Mottak for kontaktinformasjon.

Tankeviruskurs

Automatiske Negative tanker, som blir som et Virus. På kurset lærer du teknikker som du kan bruke for å få tankene bort.

Tankevirus kurset er gratis og går over to tirsdager ca 2 - 2.5 t gangen.

Dag 1: Prater om ulike Tankevirus

Dag 2: De psykologiske vitaminene og Hvordan møte viruset- teknikker

Målet med kurset:

 • Få kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.

 • Få kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på på det psykologiske immunforsvaret.

 • Få kunnskap om tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.

 • Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Henvendelse om deltakelse, treffes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset.

Sted:  Wergelandsgate 13

Tid: Kl 9.30 - 11.30 / 12

   Oppstart for tankeviruskurs 2024   

Dager: De to første tirsdagene i måneden:

fredag 5 + 10. mai. 

Deltagere må melde seg på kurset på forhånd. Kontakt oss på tlf for påmelding:

Sissel Sundfør 480 18 196

Katrin 909 73 502

Kontor 468 44 228

Motakk 320 46 700

VELKOMMEN

Café for deg som er innenfor

Autismespektret

Velkommen til café på Energihuset (Nedre Storgate 24).

Cafe er et fint sted å bli kjent med andre, prate sammen, spille brett spill eller kort spill

Cafe´en er på tirsdager annehver uke fra kl: 14.00 - 16.00.Du blir så lenge du har lyst.

Tirsdager fra
kl. 14.00-16.00

21.05.24

04.06.24

18.06.24

19.11.24

10.12.24

SER FREM TIL Å MØTE DEG

Mestringskurs for arabisk og tyrkisk - med tolk

Målgruppe: deg som sliter med søvn, bekymringer, plagsomme tanker, tristhet, matlysten eller annet som har med psykisk helse å gjøre. Du må være villig til å gjøre en innsats selv for å få det bedre. Det blir gitt noen enkle oppgaver hver gang.

Du har arbisk som språk- eller du forstår godt nok norsk til at du ikke trenger tolkning. Kurset er både for kvinner og menn.

Mål med kurset: Deltagerne får vite mer om hva psykisk helse er og hvordan det påvirker oss Du får råd om hvordan du kan hjelpe seg selv, og du får noen teknikker du kan bruke. På den måten kan du bedre få til å mestre noen av de vanskelighetene du møter i hverdagen. Kanskje også familie eller venner kan få litt hjelp av det du lærer på kurset

Annen informasjon: Under kurset blir det mulighet for deltagerne til å stille spørsmål og komme med innspill. Du trenger ikke snakke hvis du ikke ønsker det.

Mestringskurset med tolk er i første omgang er for arabisktalende, men kurset er tenkt for andre språk etter hvert. Kurset består av åtte ganger, du bør delta på alle gangene.

Tema for kursgangene

 1. Hva er psykisk helse, vanlige reaksjoner på belastninger, hva er sammenhengen med plager i  kroppen? (over to ganger).

 2. Mat og helse

 3. Angst og bekymring

 4. Depresjon, tristhet som varer over tid

 5. Søvn og søvnvansker

 6. Om å være aktiv

 7. Oppsummering og veien videre

Når: Det planlegges nytt mestringskurs over 7 fredager og varer 2,5 timer pr gang. Påmelding henvendes til mottak.

Hvor: Kurset holdes i Wergelands gate 13 (er i nærheten av Drammen sykehus).

Påmelding:

- Ring telefon 32 04 67 00 tastevalg 1
- Eller send e-post til: phr@drammen.kommune.no
- Eller be en du kjenner om å melde deg på.

Kurset arrangeres av Psykisk helse- og rusarbeid og avhengighet i Drammen kommune

Aspergers treff i Drammen!

Dette blir et treff for mennesker over 18 år som er på autisme spektret / aspergers syndrom eller lignende. Dette er i samarbeid mellom autistforeningen i Norge Buskerud lokallag og Drammen kommune. Ansvarlig for treffene er Eva Nordfjord, styremedlem i AIN Buskerud lokallag.

Påmelding!

Det er viktig at dere som vil komme på treffene sender e-post med påmelding på forhånd. Vi ønsker å ha oversikt over hvor mange vi blir, sånn at vi handler riktig mengde mat, og informasjon om det er noen matallergi.Om du ønsker å ta med deg en venn, pårørende eller en ledsager så er de også velkommen.

Påmelding sendes til e-post: paamelding.buskerud@autismeforeningen.no

Oppmøte i Erik Olsensgate 3  Dagsenter i Drammen

Tid: Kl. 18 - 20
i 2024:

11.06.24

20.08.24

17.09.24

15.10.24

19.11.24

10.12.24

Kontakt meg gjerne om du har noen spørsmål ang treffet..

Eva Nordfjord
eva.nordfjord@autismeforeningen.no
Tlf: 93899685

Kunstterapi 

 

Dersom du er interessert i kunstterapi kontakt Anne på telefon 974 17 208. Det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter for å kunne arbeide kunstterapeutisk. Metoden henvender seg derfor til alle som vil bruke noe annet enn ord i en utviklingsprosess.

Brukerråd i Psykisk Helse i Mjøndalen Nedre Eiker 

Brukerrådet i psykisk helse er et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune. Målsetting er å skape et engasjement innen enheten, og få med brukernes erfaringer i utforming av tjenester.

Det formelle organet for brukermedvirkning i Nedre Eiker kommune, er FFO(funksjonshemmedes fellesorganisasjon), de benyttes som høringsinnsats for rådmann og politikere.

Brukerrådet i psykisk helse skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Nedre Eiker kommune regner brukermedvirkning som en forutsetning for å kunne utvikle recoveryorienterte tjenester, og for å tilby helse- og velferdstjenester av høy faglig kvalitet.

Brukerråd sikrer brukermedvirkning på systemnivå, ved å samle kompetansen brukere og fagansatte har.

Det er et sterkt ønske fra lokallaget av Mental Helse at det er et aktivt brukerråd i psykisk helse.

Mandat

Brukerrådets mandat er å være et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune.

Det blir endringer etter kommunesammenslåing i brukerrådet i 2020.

 

Våren 2024 skal det være satsingsområdet for å få brukerrådet til å være
oppe å gå igjen igjennom Drammen kommune.

Tidligere kurs og fagdager

Innebandy
Padel
aspberger
bottom of page