Kurs og fagdager

Det blir et kurs på Veksthuset 18. november og dette er om selvutvikling. mer info kommer senere..

Henviser til Energihuset i Drammen som har noe kursprogram.

 

NKS VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I SØRØST-NORGE
ØNSKER VELKOMMEN TIL

Mestringskurs for pårørende i Drammen.

 

å stå nær noen som sliter med rusavhengighet og/ eller psykiske problemer gir livet noen ekstra utfordringer, følelsesmessige og praktiske

  • På dette kurset vil vi fokusere på deg som pårørende og du vil møte andre i lignende situasjon.

  • Kurset har plass til inntil 10 deltagere og blir ledet av to kursledere.

  • Kurset er ukentlig over 7 ganger, samt et oppfølgningstreff som blir 16. des.

  • Vi inviterer til en individuell samtale med alle deltakerne i forkant av kurset.

Oppstart torsdag 14. oktober 2021, kl. 16.00-18.00
Sted: Wergelandsgt 13, Drammen

For mer informsjon og påmelding, kontakt veiledningssenteret for pårørende:

 

Kurset er gratis og arrangeres av Drammen kommune i samarbeid med NKS Veiledningssentret i Sørøst-Norge.

 

Nå er kursene i gang igjen etter koronastengt periode. Link til video av kursene på nett er også tilgjengelig her.

Kurs i regi av Energihuset i Drammen

Sted for undervisningen:

Skap gode dager i 2 etasje., Wergelandsgate nr. 13 i Drammen.

Tirsdager kl. 12.30. Foreløpig kan man komme uten påmelding

 

Det starter opp følgende kurs i tillegg til andre kurs til høsten. 

  • Startkurs

  • Ut av rusen?

  • Yogakurs

  • Mestringskurs (med tolk)

  • Disc-golf kurs

Følgende tema er valgt:

Kom i gang kurs

Se link til video her:

Angstkurs

Angstkurs består av en kursrekke på seks ganger og går ukentlig. Hver kursgang varer i to timer inkludert pause. Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. De med angst som primærlidelse prioriteres. kurset består av følgende temaer:

1. Hva er angst? Funksjon, fysiologi og symptomer

2. Årsaker og ulike angsttilstander - Uro, stress og bekymring

3. Frykttanker, endring av tankemønster og støttetanker

4. Følelser og kroppsfornemmelser

5. Atferd - Atferdseksperiment og økt mestringsro

6. bekymring, tvil og grubling

 Det er to kursholdere fra mottak og det er satt et tak på 8. deltakere.

Tankeviruskurs

Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. Tankevirus kurs er automatiske negative tanker som blir som et virus. På kurset lærer du teknikker som du kan bruke for å få tankene bort. Tankevirus vil være på to tirsdager med 2 og halv time pr. gang.

Se denne linken til Energihuset for kontaktinformasjon.

Hei

En fin aktivitet for ansatte og brukere i sommervarmen

Blå Kors Steg for Steg Drammen har i samarbeid med DigLee utviklet et spill om Drammens historie som hele byen kan bruke. Dere kan gå i grupper eller det kan brukes alene. Vi har gått ruten med deltakere fra Steg for Steg har hadde en veldig hyggelig opplevelse der vi ble bedre kjent med byen og hverandre.

Håper dere vil dele lenken med brukere hos dere og andre som dere tenker kan dra nytte av å få trimmet både hjerne og kropp i sommer

Bli med å spille Time Raze Drammen - et utendørs digitalt vandrespill for hele familien som tar deg med på en spennende runde i byen. Spillet er helt gratis og kan spilles når som helst!

Gi oss gjene tilbakemeldinger på spillet - det er aktivt frem til 1. september.

GÅ TIL TORGET I DRAMMEN OG START SPILLET: https://platform.diglee.no/blakors/

Det har vært noen utfordringer med linken ovenfor. Følg denne linken for å starte spillet:

https://platform.diglee.no/blakors

Mvh

Fortsatt god sommer

Kunstterapi 

En av våre ansatte på Veksthuset arrangerer fortløpende sitt populære kurs i kunstterapi. Dette kurset går over 6 ganger, og tidspunktet er tirsdager mellom 12:30 og circa 15.00. Kurset avholdes på Veksthuset. Dersom du kunne tenke deg å delta på kurs, kontakt Anne på telefon 974 17 208. Det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter for å kunne arbeide kunstterapeutisk. Metoden henvender seg derfor til alle som vil bruke noe annet enn ord i en utviklingsprosess.

Brukerråd i Psykisk Helse i Mjøndalen Nedre Eiker 

Brukerrådet i psykisk helse er et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune. Målsetting er å skape et engasjement innen enheten, og få med brukernes erfaringer i utforming av tjenester.

Det formelle organet for brukermedvirkning i Nedre Eiker kommune, er FFO(funksjonshemmedes fellesorganisasjon), de benyttes som høringsinnsats for rådmann og politikere.

Brukerrådet i psykisk helse skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Nedre Eiker kommune regner brukermedvirkning som en forutsetning for å kunne utvikle recoveryorienterte tjenester, og for å tilby helse- og velferdstjenester av høy faglig kvalitet.

Brukerråd sikrer brukermedvirkning på systemnivå, ved å samle kompetansen brukere og fagansatte har.

Det er et sterkt ønske fra lokallaget av Mental Helse at det er et aktivt brukerråd i psykisk helse.

Mandat

Brukerrådets mandat er å være et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune.

Det blir endringer etter kommunesammenslåing i brukerrådet i 2020.
 

Vi venter fortsatt på endring i forhold til kommunesammenslåing i forhold til brukerrådet i januar 2021.

Tidligere kurs og fagdager