Kurs og fagdager

Det er pr. nå ingen planlagte kurs og fagdager på Veksthuset vår 2021.

Henviser til Energihuset i Drammen som har noe kursprogram.
Kursene har foreløpig et opphold p.g.a korona, men kom i gang kursene er nå tilgjengelig på nett.

Kurs i regi av Energihuset i Drammen

Sted for undervisningen:

Skap gode dager i 2 etasje., Wergelandsgate nr. 13 i Drammen.

Tirsdager kl. 12.30. Foreløpig kan man komme uten påmelding


Følgende tema er valgt:

Kom i gang kurs

Se link til video her:

Angstkurs

Angstkurs består av en kursrekke på seks ganger og går ukentlig. Hver kursgang varer i to timer inkludert pause. Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. De med angst som primærlidelse prioriteres. kurset består av følgende temaer:

1. Hva er angst? Funksjon, fysiologi og symptomer

2. Årsaker og ulike angsttilstander - Uro, stress og bekymring

3. Frykttanker, endring av tankemønster og støttetanker

4. Følelser og kroppsfornemmelser

5. Atferd - Atferdseksperiment og økt mestringsro

6. bekymring, tvil og grubling

 Det er to kursholdere fra mottak og det er satt et tak på 8. deltakere.

Tankeviruskurs

Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. Tankevirus kurs er automatiske negative tanker som blir som et virus. På kurset lærer du teknikker som du kan bruke for å få tankene bort. Tankevirus vil være på to tirsdager med 2 og halv time pr. gang.

Se denne linken til Energihuset for kontaktinformasjon.

Kunstterapi 

En av våre ansatte på Veksthuset arrangerer fortløpende sitt populære kurs i kunstterapi. Dette kurset går over 6 ganger, og tidspunktet er tirsdager mellom 12:30 og circa 15.00. Kurset avholdes på Veksthuset. Dersom du kunne tenke deg å delta på kurs, kontakt Anne på telefon 974 17 208. Det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter for å kunne arbeide kunstterapeutisk. Metoden henvender seg derfor til alle som vil bruke noe annet enn ord i en utviklingsprosess.

Brukerråd i Psykisk Helse i Mjøndalen Nedre Eiker 

Brukerrådet i psykisk helse er et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune. Målsetting er å skape et engasjement innen enheten, og få med brukernes erfaringer i utforming av tjenester.

Det formelle organet for brukermedvirkning i Nedre Eiker kommune, er FFO(funksjonshemmedes fellesorganisasjon), de benyttes som høringsinnsats for rådmann og politikere.

Brukerrådet i psykisk helse skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Nedre Eiker kommune regner brukermedvirkning som en forutsetning for å kunne utvikle recoveryorienterte tjenester, og for å tilby helse- og velferdstjenester av høy faglig kvalitet.

Brukerråd sikrer brukermedvirkning på systemnivå, ved å samle kompetansen brukere og fagansatte har.

Det er et sterkt ønske fra lokallaget av Mental Helse at det er et aktivt brukerråd i psykisk helse.

Mandat

Brukerrådets mandat er å være et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune.

Det blir endringer etter kommunesammenslåing i brukerrådet i 2020.
 

Vi venter fortsatt på endring i forhold til kommunesammenslåing i forhold til brukerrådet i januar 2021.

Tidligere kurs og fagdager

2019 Veksthuset Øvre Tverrgt 6. Nedre Eiker 3050 Mjøndalen.