Kurs og fagdager

Det er pr. nå ingen planlagte kurs og fagdager på Veksthuset høsten 2020.

Henviser til Energihuset i Drammen som har noe kursprogram.

Kurs i regi av Energihuset i Drammen

Sted for undervisningen:

Skap gode dager i 2 etasje., Wergelandsgate nr. 13 i Drammen.

Tirsdager kl. 12.30. Foreløpig kan man komme uten påmelding

Følgende tema er valgt:

Tirsdag 27.10 Depresjon og Negative tanker
Tirsdag 03.11 Søvn

Tirsdag 10.11 Grensesetting og selvhevdelse

Tirsdag 17.11 Rus og Avhengighet

Tirsdag 24.11 Bekymring og angst
Tirsdag  1.12  Depresjon og Negative tanker
Tirsdag  8.12  Søvn
Tirsdag 15.12 Grensesetting og selvhevdelse

Disse kursene vil rullere hver 5. uke utover høsten og er gratis
 

Disse kursene er for alle, du trenger kun å møte opp.

Angstkurs

Angstkurs består av en kursrekke på seks ganger og går ukentlig. Hver kursgang varer i to timer inkludert pause. Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. De med angst som primærlidelse prioriteres. kurset består av følgende temaer:

1. Hva er angst? Funksjon, fysiologi og symptomer

2. Årsaker og ulike angsttilstander - Uro, stress og bekymring

3. Frykttanker, endring av tankemønster og støttetanker

4. Følelser og kroppsfornemmelser

5. Atferd - Atferdseksperiment og økt mestringsro

6. bekymring, tvil og grubling

 Det er to kursholdere fra mottak og det er satt et tak på 8. deltakere.

Tankeviruskurs

Henvendelser om deltakelse rettes til mottak som gjør en vurdering av hvem som skal tilbys kurset. Tankevirus kurs er automatiske negative tanker som blir som et virus. På kurset lærer du teknikker som du kan bruke for å få tankene bort. Tankevirus vil være på to tirsdager med 2 og halv time pr. gang.

Se denne linken til Energihuset for kontaktinformasjon.

Nytt kurs + PHR mottak Drammen høsten 2020

UT AV RUSEN ?

Kurset går over 8 uker

Oppstart; 7 oktober

Onsdag kl 10 - kl 12.00

Kursholdere; Svein Roger ( Klinisk Sosionom ) 99117415 og Ann - Sofie ( Miljøterapeut m/ erfaringskompetanse ) 90256643

Ta kontakt i mottaket 32046700 eller med oss om du er interessert i dette kurset, da kurset krever påmelding, og vi ønsker en samtale med deg i forkant.

Målet med kurset; vi ønsker å gi deg en innsikt og verktøy til hva du selv må gjøre for å starte din egen bedringsprosess/ Recovery !

Litt om kursets innhold;

  • Endringsprosseser

  • Ambivalens ( fordeler /ulemper med rusbruk )

  • Motivasjon / Hvordan holde motivasjonen oppe ?

  • Suksessfaktorer / Hva viser seg å være viktig i bedringsprosseser ?

  • Kriseplan

  • Introduksjon fra selvhjelpsgrupper som AA, NA og A - Larm

  • kurset består av undervisning, drøftinger, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Du må være motivert for å jobbe med hjemmeoppgaver i mellom samlingene - da dette er et et kurs som krever egeninnsats og trening..

Kunstterapi 

En av våre ansatte på Veksthuset arrangerer fortløpende sitt populære kurs i kunstterapi. Dette kurset går over 6 ganger, og tidspunktet er tirsdager mellom 12:30 og circa 15.00. Kurset avholdes på Veksthuset. Dersom du kunne tenke deg å delta på kurs, kontakt Anne på telefon 974 17 208. Det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter for å kunne arbeide kunstterapeutisk. Metoden henvender seg derfor til alle som vil bruke noe annet enn ord i en utviklingsprosess.

Brukerråd i Psykisk Helse i Mjøndalen Nedre Eiker 

Brukerrådet i psykisk helse er et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune. Målsetting er å skape et engasjement innen enheten, og få med brukernes erfaringer i utforming av tjenester.

Det formelle organet for brukermedvirkning i Nedre Eiker kommune, er FFO(funksjonshemmedes fellesorganisasjon), de benyttes som høringsinnsats for rådmann og politikere.

Brukerrådet i psykisk helse skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Nedre Eiker kommune regner brukermedvirkning som en forutsetning for å kunne utvikle recoveryorienterte tjenester, og for å tilby helse- og velferdstjenester av høy faglig kvalitet.

Brukerråd sikrer brukermedvirkning på systemnivå, ved å samle kompetansen brukere og fagansatte har.

Det er et sterkt ønske fra lokallaget av Mental Helse at det er et aktivt brukerråd i psykisk helse.

Mandat

Brukerrådets mandat er å være et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune.

Det blir endringer etter kommunesammenslåing i brukerrådet i 2020.

 

Tidligere kurs og fagdager

2019 Veksthuset Øvre Tverrgt 6. Nedre Eiker 3050 Mjøndalen.