top of page

Fakta:Redaksjonen

Tid: Torsdager fra 10:00 – 14:00.

Sted: Datarommet på Veksthuset.

Antall deltakere: Maks 3.

Målgruppe: Pr. i dag, er det ingen ledige plasser på denne gruppa.

Innhold:

 • Samarbeide om å planlegge og å utgi internavisen "Veksthuset"

 • Samarbeide om å planlegge og oppdatere web siden

 • Finne interessant stoff til papir- og webutgave

 • Bearbeide og redigere innsendte opplysninger og tilpasning til avisa

Produktorientert målsetting:

 • Å gi ut avis. Dette er viktig for dagsenteret, teamet og brukerne

 • Å oppdatere websidene med riktig, viktig og interessant informasjon

Prosessorientert målsetting:

 • Sosialt fellesskap

 • At brukerne opplever det positive ved å arbeide i team og utgi et stykke arbeid

Forventninger til kursdeltakerne:

 • At alle yter sitt beste til at gruppen har det trivelig sammen

 • Basiskunnskaper og interesse i databruk

 • Si i fra dersom du ikke kan møte

 • Samarbeid om innholdet i avisa

bottom of page