top of page

Fakta:Redaksjonen

Tid: Torsdager fra 10:00 – 14:00.

Sted: Datarommet på Veksthuset.

Antall deltakere: Maks 3.

Målgruppe: Pr. i dag, er det ingen ledige plasser på denne gruppa.

Innhold:

  • Samarbeide om å planlegge og å utgi internavisen "Veksthuset"

  • Samarbeide om å planlegge og oppdatere web siden

  • Finne interessant stoff til papir- og webutgave

  • Bearbeide og redigere innsendte opplysninger og tilpasning til avisa

Produktorientert målsetting:

  • Å gi ut avis. Dette er viktig for dagsenteret, teamet og brukerne

  • Å oppdatere websidene med riktig, viktig og interessant informasjon

Prosessorientert målsetting:

  • Sosialt fellesskap

  • At brukerne opplever det positive ved å arbeide i team og utgi et stykke arbeid

Forventninger til kursdeltakerne:

  • At alle yter sitt beste til at gruppen har det triv