Sommerturer og høsten 2015.

Verdensdagen 8. oktober 2015.

Sansehagen 17. oktober 2015.

Vinter på Veksthuset 14. januar 2015.

 
 
 
 

2019 Veksthuset Øvre Tverrgt 6. Nedre Eiker 3050 Mjøndalen.