Sommerturer og høsten 2015.

Verdensdagen 8. oktober 2015.

Sansehagen 17. oktober 2015.